2020. június 04., csütörtök, Bulcsú

Őszi munkakezdés a képviselő-testületben

Kispest
2015. szeptember 24. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

 

A nyári munkaszünet után csaknem 40 napirenddel kezdte meg munkáját a kispesti képviselő-testület. A hosszúra nyúlt ülésen kiderült, működési hiány és folyószámlahitel-felvétele nélkül zárta a kerület ezt a félévet.

A zárt ülésen tárgyalt szociális és személyi ügyek után a képviselők hosszasan vitatkoztak az Utcáról Lakásba Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásról. Az előterjesztés szerint önkormányzat 2 rossz műszaki állapotú bérlakást biztosít öt évre az egyesületnek, amely egy szociális mintaprojekt keretében felújítja azokat, amelyekbe a kispesti kiserdőből költözne be két család.

A képviselők közül néhányan, Dódity Gabriella, Ékes Gábor, aggodalmuknak adtak hangot, hogy a kerületben élő és évek óta szociális lakásra várók, vagy pályázók nem fognak-e „megharagudni” az önkormányzatra. A vitában hozzászóló Gajda Péter polgármester leszögezte, az önkormányzatnak nem elsődleges feladata a lakhatás biztosítása, de az igen, hogy a bajban lévőket, lehetőségeihez mérten, támogassa. Ebben a programban pedig csak olyan lakásokat ajánlott fel az önkormányzat, amelyeket műszaki állapotuk miatt, felújítás nélkül már nem lehet kiutalni. Mint mondta, csak az Egyesület vállal kockázatot, hiszen a felújítás jóval többe kerül majd, mint az önkormányzat által biztosított 1-1 millió forint, és nem érinti a kerület lakásgazdálkodását, az ingatlanok tulajdonviszonyait.

Módosította a testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletét. A módosítás indokolásában az szerepel, hogy az önkormányzat az idei évben élt a szociális bérbeadások felülvizsgálatának lehetőségével, és ha ennek során kiderül, hogy a lakás szociális alapon történő bérbeadásának jövedelmi feltételei már nem állnak fenn, a rendelet alapján a bérleti szerződés költségelvű szerződésre módosul. Az egyszemélyes háztartásokra az önkormányzat azonban mostantól egy kedvezőbb bérbeadásra jogosító jövedelemhatárt állapít meg, ami az öregségi nyugdíj legkisebb ősszegének négy és félszerese, jelenleg 128 ezer 250 forint.

Elfogadta a képviselő-testület 2015.évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítéséről szóló beszámolót, amely tartalmazza az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek előirányzatainak teljesítését. Az összegzés szerint működési hiány és folyószámlahitel-felvétele nélkül zárta a kerület ezt a félévet, összességében a bevételek 44 százalékban, a kiadások 42 százalékban, időarányosan realizálódtak. A költségvetési bizottság elnöke, Kránitz Krisztián elmondta, az önkormányzat jelenleg is stabil gazdálkodást folytat.

A képviselők, az eddigi gyakorlatnak megfelelően döntést hoztak arról, hogy Kispest Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy 2016. évben az idegenforgalmi adót a Fővárosi Önkormányzat a kispesti helyett beszedje, és az később a fővárosi forrásmegosztás részét képezze. A polgármester a napirend kapcsán elmondta: ezzel az átengedéssel a kerület korábban is jól járt.

Ismét napirendre került a 42-es villamos meghosszabbításáról készült szabályozási terv, amelyben a korábbiaktól jelentős eltérés nem volt. Az önkormányzat továbbra is abban érdekelt, hogy a villamos-vonal XVIII. kerületi meghosszabbítását és az Ady Endre út teljes felújítását külön kezelje a főváros.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a Városház tér 18-20. szám alatti ingatlanban, a polgármesteri hivatalnak és a járási hivatalnak is helyet adó épületben megállapodást írjon alá kormányablak kialakítására. Az önkormányzat és a Budapesti Főváros Kormányhivatal között 2012 októberében, a kerületi járási hivatal kialakítására megállapodás jött létre, majd később az üzemeltetésre és a felújításra is kötött szerződést a két hivatal. Ennek értelmében kormányhivatal az épületen felújítási, beruházási munkálatokat csak az önkormányzat írásbeli hozzájárulásával végezhet.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kós Károly tér 9. szám alatti 66 négyzetméteres utcáról nyíló, nem lakás célú helyiséget 2015. október 31-ig a Fővárosi Vízművek Zrt. használatába adja, hogy a wekerleieknek helyben tudják intézni a vízóra-beszereléssel kapcsolatos ügyeiket. Vinczek György hozzászólásában elmondta: nem használják ki a wekerleiek ezt a lehetőséget, még sokan nem intézték el a mérőórák felszerelését.

További öt évig is használhatják a Hunyadi u. 10-14. szám alatti, 33 négyzetméteres ingatlant a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, amelyért bérleti díjat nem kell fizetni, de a bérlőnek meg kell térítenie a bérlemény használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi üzemeltetési költséget (közüzemi díjakat, közös költséget, stb.), illetve óvadékként 136 ezer 620 forintot kell megfizetniük.

A képviselő-testület döntött arról, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat pénzügyi fedezete - 6 millió forint - kerüljön betervezésre 2016. évi önkormányzati költségvetésbe.

Elfogadták a képviselők, hogy az önkormányzat csatlakozik a Spóroljunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek című (energia-megtakarítási verseny a közszféra dolgozói számára) projekthez, amely 2016. márciusától indul Magyarországon. Ennek célja, hogy a közintézményekben dolgozók beruházás nélkül energia-megtakarítást érjenek el, így egyben óvják környezetüket és csökkentsék a munkáltatók rezsikiadásait, ezzel érve el a valódi rezsicsökkentést. Az előterjesztő Ferenczi István képviselő szerint a projekt célja, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban éljenek és elsősorban viselkedésük/szokásaik megváltoztatásával csökkenthessék munkahelyi - valamint igény esetén otthoni - energiafelhasználásukat. A projektben 9 EU-s országban 180 középület több mint 10 ezer dolgozója méri össze magát az egy éves verseny alatt, hogy ki tudja a legtöbb energiát megtakarítani az előző évek fogyasztásához képes.

A testület tárgyalta a Közpark Nonprofit Kft. gazdálkodást. A 2015. január l-től új vezetővel gazdálkodó Kft. vezetői belső átszervezéssel megszüntették, illetve közfoglalkoztatottakkal pótolták azokat a munkaköröket, amelyek során növelték a hatékonyságot és pénzt, mintegy 6-7 millió forintot takarítottak meg. A cég támogatása 2014 évi 301 millióról lecsökkent 239 millióra úgy, hogy a feladatok nagysága, száma nem változott. A napirend kapcsán Plánk Róbert kerületi rendőrkapitány és Bán Zoltán, a Kft. vezetője arról tájékoztatta a testületet, hogy valóban történt rendőri intézkedés, uzsorázás miatt, alkalmi munkában, közmunkán dolgozókkal szemben, akik azonban nem a Kft. állandó alkalmazottjai.

Elfogadta a testület a Wekerlei Társaskör Egyesületnek nyújtott 2014. évi 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült beszámolót, valamint a XIV. Wekerlei Napok megrendezéséhez kapcsolódó egymillió forintos önkormányzati támogatási szerződést.

Ugyancsak elfogadták a Kispesti Rózsatéri Református Egyházközség beszámolóját a tavalyi három millió forintos önkormányzati támogatás felhasználásáról, és egyet értettek a Karácsony

Sándor Rózsatéri Református Iskola és Óvoda ugyancsak három millió forintos támogatási szerződésének aláírásával. Az óvoda a támogatás összegét játszóudvar kialakítására kívánja fordítani.

Önálló képviselői indítványt terjesztett a képviselő-testület elé Dódity Gabriella, amelyben 10-10 millió forint átcsoportosítását javasolja az oktatási és nevelési intézmények felújítására. Véleménye szerint a város költségvetésében vannak olyan „költségvetési sorok”, példaként a Kispest TV működtetését, illetve a kerületi lakosok tájékoztatását említett, ahonnan ez megtehető.

Ugyancsak önálló indítványként nyújtotta be képviselő asszony azt a javaslatát, amelyben a Gábor Áron iskola és a Harangvirág bölcsőde fűtésének korszerűsítést sürgette. Kezdeményezte egy összefoglaló jelentés elkészítését a kerületi oktatási- és nevelési intézmények műszaki állapotáról, és források biztosítását a felújításra, a korszerűsítésre. Kránitz Krisztián, a Vamüsz igazgatója az ülésen elmondta, hogy a kerületi intézmények műszaki felmérése megtörtént, az adatok frissítése folyamatos.

Harmadik előterjesztésében a képviselő azt javasolja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén, a főváros kezelésében a Határ út, Ady Endre út és a Pannónia út kereszteződésénél lévő, jelenleg hivatalos elnevezéssel nem rendelkező közterület, ahol már áll a Wekerlei Polgári Egyesület kezdeményezésére megépített országzászló, kapja az Országzászló tér nevet. A testület a képviselő javaslatait nem támogatta.

Szathury Kolos képviselő önálló indítványában a kerületi faállomány vizsgálatához alkalmazható ultrahangos készülék beszerzésére tett javaslatot. A testület ezt az előterjesztést sem támogatta, de a képviselők közül többen javasolták, készüljön egy fakataszter a kerület fáiról.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.