2020. június 04., csütörtök, Bulcsú

Napirenden a kispesti lakáskoncepció

Kispest
2016. június 14. kedd Írta: Csizmadia Viola

Kispesti lakáskoncepcióról, civil szervezetek támogatásáról, intézményvezetők kinevezéséről, valamint a helyi tervtanács működéséről, a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeleteit is módosította júniusi ülésén a képviselőtestület.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat lakáskoncepcióját. A törvényi kötelezettség alapján lebonyolított lakásprivatizáció végeredményeként a kerületi önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások száma közel 12 ezer 238-ról mára 800 alá csökkent. Az előterjesztők szerint indokolt egy olyan új javaslatcsomag kidolgozása, amely az elmúlt évek lakáspiaci folyamatait figyelembe véve, továbbá a Kispesten élők igényeit kiszolgálva meghatározza az önkormányzat számára a lakásgazdálkodás fő célkitűzéseit.

Gajda Péter a vitában elmondta, az önkormányzatok forráshiánnyal birkóznak azzal a nem kötelező feladattal, amelyet az a húsz éves lakástörvény szabályoz, amely felett már ugyancsak eljárt az idő, de az országgyűlés még nem módosított. Ez az anyag kiindulásnak jó, de az igazi munka majd szeptemberben, a helyi rendeletek módosításával kezdődik meg. Vinczek György szociális alpolgármester hozzászólásában hangsúlyozta, gond az, hogy az állam sem alakított ki viszonyát a bérlakás-rendszerhez. Ennek pedig az a következménye, hogy mindenki igyekszik magántulajdonban megoldani a lakhatását, ami pedig a társadalmi mobilitás elvesztésével jár. Az alpolgármester itt említette meg, hogy a fővárosban Kispesten a legalacsonyabb a lakbér. Dódity Gabriella aggályát fejezte ki, hogy a koncepcióhoz nincs valós kép a kerületi bérlakás-állomány állapotáról, és arról sem, hogy milyen források szükségesek ahhoz, hogy ezeket felújítsa az önkormányzat.

Napirendre került a Wekerlei Sporttelep (Zoltán utca, 13 ezer 191 négyzetméter) 2016. november 1-től való 10 évre való bérbeadásának pályázata. A pályázati felhívást a www.uj.kispest.hu honlapon, valamint az önkormányzat által kiadott újságban teszi közzé a képviselőtestület. Az augusztus 22-ig beadható pályázatokról a döntés-előkészítő munkacsoport javaslata alapján a képviselő-testület dönt várhatóan a szeptemberi ülésén.

Együttműködési megállapodás született az önkormányzat és a Vamüsz között a 2015. július 8-i vihar által az önkormányzati oktatási, nevelési célú épületekben keletkezett épületkárok megszüntetésére pályázati úton, a Belügyminisztérium vis maior-keretéből jóváhagyott 10 millió 816 ezer forint felhasználására. Erre azért volt szükség, mert az összeget kizárólag a támogatott önkormányzat hívhatja le, az önkormányzat nevére és címére kiállított számlák alapján, ám ezeket a kárelhárítási, javítási munkákat a Vamüsz már elvégeztette, a nevére beérkezett számlákat már kifizette. A megállapodás keretében a keletkezett számlákat az önkormányzat befogadja és egyenlíti ki.

A képviselő-testület támogatta, hogy az önkormányzat az ,,Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása” című felhívásra 2016. június 15-ig pályázatot nyújtson be a Mese-Vár óvoda egy csoportszobával történő bővítésére. A képviselő-testület nyertes pályázat esetén támogatja, hogy az önerő összege 10 millió 891 ezer 241 forint, amely az idei költségvetésben biztosítva legyen. A támogatás mértéke a pályázó település adóerő-képessége alapján kerül kiszámításra, Kispest esetében ez legfeljebb 50 százalék.

Támogatás esetén 2017. december 31-ig kell a beruházásokat befejezni. A napirend kapcsán Dódity Gabriella fejlesztési tanácsnok beszámolt arról, hogy milyen kormányzati lobbi-tevékenységet folytatott Fónagy János államtitkárral a kispesti óvodai pályázatok sikere érdekében, jelenleg nem sok sikerrel. Gajda Péter válaszában arra reagált, hogy a testület a képviselőasszonyt nem azzal bízta meg, hogy beszélgessenek Kispest gazdálkodásáról, nehézségeiről, hanem, hogy külső forrásokat hozzon a legszükségesebb fejlesztésekhez. Ha ez nem sikerült, akkor a kerület majd megoldja ezt saját költségvetési tartalékaiból, vagy hitelfelvételből - tette hozza a polgármester.

A képviselő testület támogatták azt is, hogy az önkormányzat ,,Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című felhívásra 2016. június 29-ig pályázatot nyújtson be a Bóbita óvoda konyhájának felújítására, és nyertes pályázat esetén támogatja, hogy az önerő összege, 9 millió 469 ezer 552 forint az idei költségvetésben legyen. A pályázatokról 2016. szeptember 15-ig hoz döntést a Nemzetgazdasági Minisztérium. Támogatott pályázat esetében 2017. december 31-ig kell a beruházásokat befejezni.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat és a Wekerlei Társaskör Egyesület között konzorciumi együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre a KEHOP-5.4.1. kódszámú kiírásra benyújtandó -,,Kis energia, nagy kihívás - Szemléletformálási programok Kispesten című támogatási kérelem benyújtásához. A pályázat keretében legfeljebb 20 millió forint támogatás kérhető, amelyhez önrészt nem kell nyújtani.

Július 1-jétől változnak a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjai. A testület döntése alapján a kerületben három díjzóna került kialakításra. Az I. kategóriába került a városközpont és közvetlen környezete, valamint Wekerletelep főtere, a Kós Károly tér. A II. kategóriába a kerület ÉNy-DK-i irányban átszelő főútvonalak, az Üllői út és az Ady Endre út mentén elhelyezkedő ingatlanok tartoznak. A III. kategóriában található minden más, az I. és II.kategóriába be nem sorolt utcai ingatlan. Ez a kategóriába sorolás biztosítja az üzlethelyiségek értékarányos bérleti díj meghatározását, mivel a területi elhelyezkedés az ingatlanérték egyik legjellemzőbb meghatározója.

A képviselők döntése alapján Bánáti Tiborné 2016. augusztus 01- 2021. július 31-ig a Gyöngykagyló óvoda vezetője, valamint egyetértettek azzal, hogy a Bolyai iskolát pedig Röhrig Éva vezesse továbbra is.

Elfogadták a képviselők a Kispesti Közbiztonságért Alapítvány 2016-os évi egymillió forintos támogatását, illetve a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány 2015.évi egyszerűsített beszámolóját és ez évi kétmillió forintos támogatását.

Civil szervezetek támogatásáról is döntöttek a képviselők:

A 2016. évre a civil szervezetek működésének támogatására jóváhagyott 7 millió forintos keretből a DIXI Részképesség-zavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány részére 120 ezer forint, az Esélyegyenlőség a Nagycsaládosoknak Alapítvány részére 150 ezer forint, a Gyermekzsivaj Alapítvány a kispesti hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért szervezet részére 140 ezer forint, a Gyöngyvirág Kórusalapítvány részére 150 ezer forint, a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány részére 160 ezer forint, a Misszió Alapítvány részére 100 ezer forint támogatást biztosít.

Ezen kívül a 2016. évre a nyári táborozás támogatására jóváhagyott 11 millió forintos keretből a DIXI Részképesség-zavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítványnak (Dég nyári táborra) 179 ezer forint támogatást biztosít. A 2016. évre az egészségmegőrző és betegségmegelőző pályázatra jóváhagyott 3 millió forintos keretből a Gyermeksziget a Bóbitákért Alapítvány részére 40 ezer forint, a Misszió Alapítvány a részére 120 ezer forint, a Napkelte Gyermek Alapítvány (pályaorientációra) részére 45 ezer forint, a Napkelte Gyermek Alapítvány (bölcsődei fejlesztésre) részére 40 ezer forint támogatást ad.

Dódity Gabriella önálló képviselői indítványban tett javaslatot arra és felkérte a polgármestert, hogy készüljön átfogó fejlesztési koncepció a Kossuth téri és a wekerlei kispiac megújításáról. A koncepció megalkotásához munkáját a kereskedők képviselőinek részvételével külön térítés nélkül végző munkacsoport jön létre. A munkacsoport az átfogó fejlesztési koncepcióra vonatkozó javaslatát 2016. szeptember 30-ig köteles a képviselő-testület elé beterjeszteni. Gajda Péter hozzászólásában elmondta, hogy a wekerlei kispiac szerepel a polgármesteri programban, és Somogyi Lászlóné képviselő, wekerlei tanácsnok vezetésével már megkezdődött az elképzelés kidolgozása. Jelezte továbbá, hogy a Kossuth téri piacon uralkodó állapotokért a piacon bérlőként, tulajdonosként dolgozók is felelősek, amelyet 1990 óta az önkormányzaton kívülálló okok miatt eddig nem sikerült rendezni.

Szintén önálló képviselő indítvány formájában, Ferenczi István indítványt nyújtott be arra, hogy a költségvetési tartalék terhére különítsenek el l millió 500 ezer forintot a kerületi fúrt kutak vizének laborvizsgálatára, amelynek célja az Illatos úti környezetszennyezésre jellemző vegyi anyagok kutatása, a kútvizek kert-öntözési és fürdési használhatóságának vizsgálata. A napirend kapcsán Gajda Péter most is elmondta, hogy míg a vizsgálatok nem zárulnak le, addig a fúrt kutak vizének használata továbbra sem ajánlott. A pontos költségek meghatározására azonban meghatalmazták a polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a laborvizsgálatok további lebonyolítására.

Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai miatt módosították a képviselők a szakmai tanácsadó testületként működő helyi építészeti-műszaki tervtanács működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Mostantól nem minden esetben szükséges a tervtanács összehívása, így a polgármester a főépítész véleményére is támaszkodhat a benyújtott kérelmek elbírálása során.

Ezzel párhuzamosan módosult a településképi bejelentési eljárás véleményezéséről szóló önkormányzati rendelet is. Ennek értelmében az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) által biztosított elektronikus tárhelyre történő feltöltés mellett, azonos napon külön papíralapú kérelem benyújtása is szükséges az eljárás megindításához.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.