2020. június 07., vasárnap, Róbert

Városrehabilitációs programra is pályázik Kispest

Kispest
2016. július 27. szerda Írta: Csizmadia Viola

 

Városrehabilitációs, épületenergetikai és sportolási fejlesztéseket célzó pályázatokon való részvételről, valamint önkormányzati rendeletek módosításáról is döntött a képviselő-testület júliusi rendkívüli ülésén. Egyperces néma felállással adóztak a képviselők Kispest közelmúltban elhunyt díszpolgára, Martincsevics György emlékének.

Kispest újonnan megválasztott aljegyzőjének, dr. Vitál Mártonnak bemutatása után, a zárt tárgyalást igénylő napirendi pontokat követően, a Kispesti Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer ügyrendjének elfogadásáról döntöttek a képviselők. Vinczek György alpolgármester a vitában elmondta, hogy a jogi személyiséggel, önálló bírósági bejegyzéssel, valamint bejegyzett székhellyel nem rendelkező fórumot a BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság a kerületben működő állami, önkormányzati, civil szervezetekkel és egyházakkal közösen hozza létre a Kispesten élő, bűncselekmény áldozataivá váló személyek érdekeinek védelmére, az együttműködés javítására a kerületi, állami és nem állami szervezetek között.

Rendeletet fogadtak el a képviselők az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról. Módosította a testület az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről és az önkormányzat által nyújtott támogatások rendjéről szóló rendeleteket, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő piacok és vásárok üzemeltetési szabályzatát. Döntés született a Kispesti Rászorultak Megsegítésére Közalapítvány, a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány és a Kispesti Tudásház Közalapítvány alapító okiratainak módosításáról is. A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának módosítása kapcsán Kránitz Krisztián , a Vamüsz igazgatója hozzátette, hogy a Wekerlei Kultúrház részeként működő Kós Károly téri könyvtár jelenlegi szűkös helyéről, a 15. szám alól a 9. szám alatti, közel 70 négyzetméteres, háromhelyiséges, önkormányzati fenntartású ingatlanba költözik, és a Vamüsz várhatóan augusztus végére befejezi a korábbi irodaegyüttes felújítását. A jelenlegi könyvtárhelyiség további kulturális célú hasznosítására számos ötlet és elképzelés született, de az ingatlan jövőjével kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzattal kell egyeztetni, amely tulajdonosként korábban csak könyvtár működését engedélyezte a Kós Károly tér 15. szám alatt.

A képviselő-testület támogatta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megjelent, ,,A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra, Szociális városrehabilitáció Kispesten címmel. A kérelmeket 2016. augusztus 31-ig lehet benyújtani a 100 százalékos támogatásra, amelynek összege 100 millió és 2 milliárd forint között lehet. A Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve már korábban összeállította azt a városrehabilitációs fejlesztési programot, amelyben szociális és egyéb mutatók – például iskolázottság, munkanélküliség, demográfiai helyzet, társadalmi státusz, leromlott lakókörnyezet – alapján lehatárolta az egyes kerületekben lévő krízis- és veszélyeztetett tömböket. Kispesten az Üllői út–Lehel utca–Vak Bottyán utca–Attila utca–Földváry utca által határolt terület rehabilitációjára – a lakhatás feltételeinek javítására, a közösségi és rekreációs tevékenységek fejlesztésére, valamint többek között a családsegítő szolgáltatás és a szociális munka kiterjesztésére, egészségügyi és bűnmegelőzési programokra – nyújt be pályázatot az önkormányzat, a teljes projekt az előzetes számítások alapján egymilliárd forintba kerül majd.

 

Döntöttek a képviselők arról is, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megjelent, ,,Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című, KEHOP-5.2.9 kódszámú pályázati felhívásra a Kispesti Szivárvány Óvoda és a Kispesti Gyöngykagyló Óvoda épületenergetikai fejlesztésére. A kiírás célja az önkormányzati tulajdonban lévő épületek hőtechnikai adottságainak javítása és napelemes fejlesztése, a támogatás összege 50-250 millió forint között lehet. A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önrész összegét elkülöníti a költségvetésben.

Szintén támogatta a testület, hogy az önkormányzat pályázzon a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre, amelynek köszönhetően sportpark épülhet a Csokonai utcában. Gajda Péter polgármester a napirend tárgyalásánál elmondta, hogy sikeres pályázat esetén a jelenlegi közparkban legalább 150 négyzetméteres gumiburkolatú sportpályát alakíthatnak ki kültéri sporteszközökkel. A képviselő-testület nyertes pályázat esetén biztosítja az előkészítési munkálatokhoz szükséges önerőt. Az önkormányzati tulajdonú területen az NFM háttérintézménye végzi a fejlesztést, majd a sportpark ellenérték nélkül az önkormányzat tulajdonába kerül.

Határozatot fogadtak el a képviselők a Berzsenyi utcába tervezett vizes játszótér építésével kapcsolatos előkészítő döntésekről, valamint a Dobó Katica utca 2-14. szám alatti, irodaként használt helyiség kedvezményes bérbeadásának egy évvel történő meghosszabbításáról a Bimbó Alapítvány részére.

A testület hozzájárult ahhoz, hogy a Képzett Polgárságért Alapítvány 2016. augusztus 1-jétől öt évig kedvezményesen – mintegy 7,5 millió forint óvadék megfizetése mellett, havi 712 ezer 250 forintért – bérelhessen mintegy 1400 négyzetmétert a József Attila utca 74. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanból. Az épületben korábban a Budapest Média Intézet működött, de immár több mint hat éve – nagyobb részben – üresen áll, azóta az ingatlan egészét érintő konkrét hasznosítási javaslatról nem döntött a képviselő-testület. Az alapítvány képviselőjének tájékoztatása szerint az épület ismét oktatási célokat szolgálna: sajátos nevelési igényű fiatalok és felnőttek számára biztosítanák itt az érettségihez, illetve a szakmához jutás lehetőségét.

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.