2021. január 19., kedd, Sára és Márió

Megkezdte idei munkáját a képviselő-testület

Kispest
2017. január 26. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

 

Többek között szoborállításról, a bérlakások díjának emeléséről, a polgármesteri hivatal ez évi munkarendjéről, valamint szervezeti átalakításáról, a kerület köznevelési tervéről döntöttek a képviselek a testület 2017. évi első ülésén. A testületi ülés elején a képviselők néma felállással emlékeztek a veronai baleset áldozataira.

Módosították a képviselők az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről, és a lakások béréről szóló helyi rendeletet. A rendeletalkotás szükségességét a megváltozott lakáspiaci helyzet, illetve a magyarországi jogszabályi környezet jelentős változásai időszerűvé tették. Kispest Önkormányzata a tulajdonában álló lakások és nem lakás célú ingatlanok hatékonyabb hasznosítása, valamint a lakossági és piaci igényekhez való igazodás érdekében Lakáskoncepciót dolgozott ki és fogadott el széles társadalmi egyeztetés mellett a 2016 júniusában. A módosításkor fontos szempont volt, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartása érdekében a komfort nélküli lakások és szükséglakások bérbeadására a jövőben nem lesz lehetőség. Ezzel megelőzheti a bérbeadó önkormányzat, hogy a bajba jutott embereket, családokat látszólagos segítséget nyújtva nem megfelelő állapotú lakásokban helyezze el. Gajda Péter az előterjesztés tárgyalásnál elmondta, hogy a mostani emeléssel együtt még mindig a fővárosban Kispesten lehet legolcsóbban önkormányzati lakást bérelni. Emelés után ez egy 53 négyzetméteres 1+2 félszobás panellakás esetében csupán 15 ezer forint.

Vinczek György alpolgármester nagy horderejű változásnak nevezte az április elsejétől érvényben lévő új rendeletet, hiszen nemcsak egyszerű lakbéremelésről van most szó, hanem az ehhez tartozó kompenzációs rendszerről is. Az önkormányzat jelenleg 649 bérlővel áll napi kapcsolatban, akik a rendelet szabta keretek között saját szociális helyzete számára megfelelő lakbért fizet majd. A megnövekedett lakbérből származó bevételeket a meglévő lakásállomány korszerűsítésére, felújítására fordítja majd a Vamüsz.  Dódity Gabriella ismét arról beszélt, hogy még most is nagyon sok a lakhatásra alkalmatlan önkormányzati bérlakás, ezért jó lenne, ha ezeket mielőbb lakhatásra alkalmassá tennék, felújítanák. Dr. Béja Julianna jegyző kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a bérlő értéknövelő beruházásait, egyedi döntés alapján az önkormányzat valamilyen módon beszámítja, valamint a bérleti szerződések ötévente újra megújíthatóak.

Rendeletmódosítással bővítették a képviselők azon tevékenységek körét, amelyek esetében lehetséges az önkormányzati vagyonelem használatának kedvezményes biztosítása. A rendelet szerint, a képviselő-testület dönthet a vagyonelem használatának kedvezményes biztosításáról közérdekű cél, különösen oktatási, kulturális, szociális, sport vagy közbiztonsági tevékenység végzése céljából, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra egyház, vagy társadalmi szerv részére.

Döntöttek a képviselők a Polgármesteri Hivatal 2017.évi munkarendjéről. Ennek értelmében a nyári időszakban az igazgatási szünet 2017. július 17-től augusztus 20-ig tart. Ez idő alatt hivatal recepcióján az ügyfélfogadást péntekenként is biztosítani kell. A téli időszakban az igazgatási szünet 2017. december 21-től 2018. január 1-ig tart. 2017. december 21. és 29. között a hivatal zárva lesz.

A Kispesti Százszorszép Óvoda módosított szervezeti és működési szabályzata értelmében, az intézményben mostantól csoportonként (6) 1-1 autizmus spektrumzavarral küzdő kisgyermeket láthat el az óvoda.

A hatékonyabb működés érdekében március 1-jétől változik a jelenleg 190 munkatársat foglalkoztató Kispesti Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése. A Humánszolgáltatási Iroda, valamint a Szociális Iroda összevonásával, mindkét szervezeti egység csoportonkénti működésével létrejön a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda. A Sajtó-kommunikációs és Rendezvényszervező Iroda, valamint a Társadalmi Kapcsolatok Irodája szintén csoportként, de a Polgármesteri Kabinet Iroda keretén belül működik tovább. A hivatal informatikai feladatait ellátó munkatársak a Jegyzői Kabinet Irodához kerülnek. A kerület biztonságának növelése, rendjének érdekében a Kispesti Rendészeti Központ létszáma emelkedik.

Véleményezték a képviselők a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló Főváros Közgyűlés rendelet tervezetét. Ennek értelmében a Fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető adóbevételekből származó részesedési arány a főváros esetében 2016 óta 51 százalékról 52,5 százalékra, a 2017. évtől pedig 52,2 százalékról 54 százalékra növekszik, a kerületek esetében pedig ugyanennyivel csökken. Ez Kispest számára azt jelenti, hogy a forrásmegosztás után 21 millió 260 ezer forinttal jut kevesebb a városnak, mint az ezt megelőző évben. A részesedés eloszlása szerint idegenforgalmi adóból 548 ezer, míg a helyi iparűzési adóból 3 milliárd 827 millió 12 ezer forintot, mindösszesen 3 milliárd 827 millió 560 ezer forintot kap Kispest.

Elfogadták a képviselők a kerület Köznevelés-fejlesztési tervét, és a képviselő-testület megbízta a Vamüsz igazgatóját, Kránitz Krisztiánt egy 3 éves, a köznevelési intézményekre vonatkozó felújítási terv elkészítésével. Szujkó Szilvia Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúsági és Egészségügyi Bizottság (KOSIEB) elnöke szerint a most elkészült terv minőségi változásokat hoz majd a kerületi intézmények, az iskolák államosítása után már csak az óvodák és a bölcsődék életében.

De jóváhagyták a képviselők a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház és a Wekerlei Kultúrház és Könyvtár 2017. évi munkatervét is.

A képviselő-testület támogatta az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatóságához a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- fejlesztési Operatív Program keretében megjelent ,,Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez” című KÖFOP-1 .2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívásra. Ezzel a kormány célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások országos bevezetése. A projekt összköltsége maximum, önrész nélküli 9 millió forint.

Kispest önkormányzata támogatta, hogy Templom téren az első világháborús emlékművel szemközti területen, Vénusz Gergely és Herman Zsolt szobrászművészek által megtervezett, a Kispesti Társaskör által pályázaton elnyert támogatási forrásból elkészített, ,,Málenkij robotra elhurcoltak” emlékműve elhelyezésre kerüljön. Az emlékmű műszaki alapjának kialakítását és a környezetrendezést az önkormányzat vállalja hatszázezer forint keretösszegig. Az emlékművet a Kispesti Társaskör saját forrásból, egy szerkesztett kiadvány összeállításából finanszírozza. Dódity Gabriella a Társaskör elnökeként elmondta, hogyha a képviselő testület támogatja a javaslatot, február 24-én sor kerülhet az ünnepélyes átadóra is.

A képviselők elfogadták a testület 2017. évre szóló ülésrendjét. Ennek értelmében a törvényi kötelezettségnek megfelelően hat testületi ülést és egy közmeghallgatást terveztek erre az évre.

Tárgyalták a képviselők Dódity Gabriella egyéni képviselői indítványát a lakótelepi parkok fejlesztéséről. Ebben felkéri a polgármestert, hogy a József Attila utca 71-73. számú ház mögötti terület, az Árpád utca és Nagysándor József utca tízemeletes házak közötti terület, a Széchenyi és Toldy utca tízemeletes házak közötti terület, a Széchenyi utcai zöldsáv az óvoda és bölcsőde mögötti részen és a Klapka és Irányi utcai tízemeletes házak közötti terület vonatkozásában 2014-ben elkészített tervek alapján az önkormányzat ütemezetten kezdje meg a szóban forgó területek megújításának előkészítését, és azok megvalósításának költségét tervezze  a 2017. évi költségvetésbe. Valamint a testület egy korábbi döntése alapján a Karton utcai játszótér felújítását a fejlesztési tartalék terhére kezdjék meg. Bogó Józsefné, a Környezetvédelmi bizottság elnöke a vitában elmondta, hogy ezek a tervek kicsit túlnőnek az önkormányzati lehetőségeken, és a lakókkal nem egyeztetett, ezért javasolta a tervek szakmai felülvizsgálatát, a gazdasági lehetőségekhez és az ott élők igényeihez való igazítását. Gajda Péter a vitában elmondta, hogy lakótelepi játszóterek pihenőparkká alakítása a polgármesteri program része, ami már megkezdődött. A Klapka és Irányi utcai tízemeletes házak közötti terület képviselőjeként, Rátkay Andrea alpolgármester elmondta, hogy ez a terv nem szolgálja az ott lakó idősek érdeket, akik inkább már pihennének, minthogy egy aktív játszótér zaját hallgatnák.

 

© 2008-2021 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.