2020. máj. 28., csütörtök, Emil és Csanád

Idén először volt civil fórum

Kispest
2017. április 12. szerda Írta: Csizmadia Viola

 

A kerületi kerékpárút-hálózat fejlesztésének tervein túl, a két találkozó közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámoló is szerepelt a tavaszi Civil Fórum napirendjén a Tudásházban.

 

A két, civil szervezetekkel való találkozó között eltelt időszak történéseiről adott tájékoztatót Gajda Péter polgármester a tavaszi Civil Fórumon a Tudásházban. Ez alkalommal a polgármester külön gratulált Szonderik Gyulának, a MEASZ XIX. kerületi szervezetétől, a közelmúltban kapott Radnóti-díjához.

 

Elég sok minden történt november óta a kerületben – mondta Gajda Péter, aki elsőként a MeseVár óvoda tornaszobájának, illetve felújított vizesblokkjának, konyhájának átadását említette. De szót ejtett a korábban önkormányzati kézben lévő iskolák államosításáról, az új Külső-pesti Tankerület (XVIII., XIX., valamint XX. kerület) megalakulásáról is. Szerencsére a tankerület vezetőjével mind a személyes, mind a szakmai viszony, együttműködés jónak mondható – hangsúlyozta. Bár januártól a fenntartás és a működtetés is az állam feladata, a kerületnek a közétkeztetés biztosítása, illetve a kispesti gyerekek érdekében néhány olyan önként vállalt feladata maradt, mint például az intézmények további segítése. Ezért az önkormányzat egy iskolatámogatási alapot hozott létre, amelyből az iskolák, igényeik szerint, ki felújításra, ki programra, ki pedig más egyébre igényelhet támogatást. Ezt a támogatást a következő tanév szeptemberi megnyitóján szeretnénk majd átadni az iskoláknak. De a már megkezdett és beígért fejlesztéseket, beruházásokat sem felejti el az önkormányzat: ilyen a Pannónia iskola tetőterében tantermek kialakítása, illetve 90 százalékosan kész a világításkorszerűsítés az Erkel iskolában.

 

Gajda Péter kiemelte: az önkormányzatnál maradó oktatási és szociális intézmények (bölcsődék, óvodák) felújítására, korszerűsítésére, felszerelésére, külső, illetve uniós források hiányában pedig egy mintegy ötszáz milliós keretet hoztak létre, amelyet az elkövetkező hónapokban használnak majd fel. Így a Csillagfény bölcsődén és az Arany óvodán kívül még egy kerületi óvoda újulhat meg kívül, belül.

 

A polgármester tájékoztatója szerint folytatódik a 2006-ban elindított kerületi közbiztonsági program is. A tavalyi térfigyelő-rendszer korszerűsítése után idén új munkatársakkal bővülhet a Kispesti Rendészeti Központ állománya, de tervezi az önkormányzat új kamerák telepítését is. A polgármester néhány fontosabb beruházást is megemlített. Az idei év jelentősebb közterületi fejlesztése a Vásár tér teljes átépítése, ami már a végéhez közeledik, az átadás április 30-án várható. De nemsokára átadják a teljesen felújított, mondhatni vadonatúj Berzsenyi utca gyermekorvosi rendelőt is. Régi terv volt, és a strandszezonra elkészül a két kültéri medence a Kispesti Uszoda kertjében is. Megkezdődött a Kossuth téri piac mögötti terület felújítása is, ahol az önkormányzat az építkezés ideje alatt folyamatosan adja vissza a parkolóhelyeket a kispestieknek, illetve a piacon vásárlóknak. Itt említette meg a polgármester, hogy a napokban nyert a fővárosi pályázaton a kerület 110 millió forintot a Wekerlei Kispiac korszerűsítésére. Ennek kapcsán Gajda Péter elmondta, hogy bár a fővárosi pályázaton négy projekttel indult Kispest, de csak a kispiac nyert támogatást, ezért saját forrásból még az idén elkezdődik a vizes-játszótér megépítése, és keresik a lehetőséget az Eötvös utcai KRESZ-park felújításra is.

A fórumon Patek Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy pályázati lehetőség keretében a fővárossal és a Budapesti Közlekedési Központtal közösen létrehozott konzorcium együtt pályázott, és a kispesti kerékpárhálózat korszerűsítésére 350 millió forint uniós támogatást nyert. Mint az irodavezető elmondta, most az elsődleges cél nem új kerékpárutak építése, hanem olyan kerületi beruházás megvalósítsa, amely összeköti a kerületet a környező településekkel, illetve a teljes belső kerékpárhálózat kialakítása, kerékpáros-baráttá tétele. De cél az is, hogy a fejlesztés motiválja az itt élőket a kerékpárral való közlekedésre. Hogy ez így legyen, ezért a kerület maga látott hozzá a tervezéshez, amelyhez kérték és kérik a civilek véleményét is – mondta Patek Gábor.

 

Tegzes Gergely vezető tervező apró részletességgel ismertette azokat a vizsgálatokat, amelyekkel eddig feltérképezték Kispest kerékpározhatóságát, és hogy milyen lehetőségeket látnak megvalósíthatónak a fővárosi pályázaton. A most készülő tervbe nem tartozik bele Kispest északi része és a Wekerletelep. Miután a tervezés, a koncepcióterv kialakítása még csak most érkezett félidejéhez, még várják az ötleteket, javaslatokat.

Mondandójából kitűnt, hogy a kerékpárforgalmi közlekedéscélú hálózati terv elkészítésénél fontos szempont volt az, hogy ez a terv illeszkedjék a gépkocsi- és gyalogosforgalomhoz, a tömegközlekedéshez. Általános cél, hogy élhetőbb és fenntarthatóbb környezet jöjjön létre, és hogy a mindennapi közlekedésünkben minél gyakrabban válasszuk a kerékpárt. Elmondta, vizsgálták a kerület kerékpározhatóságát, megnézték azokat az akadályokat, amelyekkel a biciklisek nap, mint nap találkozhatnak.

A szakértő szerint a jelenlegi úthálózaton már létezik kerékpáros forgalom kerékpárutakon, kerékpársávokon, például az Ady Endre úton, és önálló hálózata van a Wekerletelepnek. Éppen a napokban lett két irányban kerékpározható az Álmos utca egy szakasza is. A szakértő egészen színvonalas kerékpáros útvonalnak nevezte a KöKi körül kialakított kerékpárutakat. De egyelőre eléggé sok területen nincs kialakított infrastruktúra, sok még az apró, össze nem függő szakasz. Ennek ellenére, más kerületekhez viszonyítva Kispestet jól kerékpározhatónak nevezte a szakember.

Jó hírként említette, hogy a most felújítás alatt álló Hunyadi úti felüljárón lesz egy kerékpárút, amely segíti majd a közlekedést a két kerület között, de nagyon hiányzik a kapcsolat a József Attila lakótelepnél, illetve a Gyáli út felé a kapcsolat a Határ útnál. A szakember szerint az Üllői úton nagyon hiányzik a biztonságos kerékpárút, ami összekötné a két kerületet, és szintén hiányzik az Ady Endre úton lévő út folytatása a XVIII. kerület felé. Ezeket a lehetséges kapcsolódási lehetőségeket jelezték az illetékes kerületi önkormányzatoknak is. A fővárosi tervek között szerepel a Nagybani piac irányában is legyen a Nagykőrösi úton kerékpáros kapcsolat.

A kerékpáros szemszögből a megfelelő kerékpárút kialakításánál a problémát a forgalom jelenti pl. az Ady Endre és Üllői út a forgalmasabbak közé tartozik, amelyekre az jellemző, hogy szűkek, így nehéz megtalálni a kerékpáros infrastruktúra jó helyét. Hogy melyik utcákat érdemes és lehet majd a kerékpárosoknak kijelölni, nagyban függ a meglévő aszfalt minőségétől. Jó lenne, ha az Üllői úton ki is lehetne jelölni egy kerékpársávot. De a csomópontoknál annyira leszűkül az út, hogy a tervben leszögezték, hogy bár ez az út egy nagyon fontos kerékpáros tengely, teljes hosszban szükséges volna mind a gyalogos, mind pedig a közúti közlekedéstől elválasztott legyen a kerékpáros forgalom. Szerencsére a lakótelepi részeken sok helyen van szerviz út, ezért a tervezők azt szeretnék elérni, hogy ezeken a helyeken a kerékpárosok ki tudjanak menni arra. Ez az út várhatóan a jobban és gyorsabban kerékpározók, a korszerűbb biciklikkel közlekedők útvonala lehet majd. A másik ilyen forgalmas út az Ady Endre út, ahol cél, hogy egyszer a kerékpárút a Havanna lakótelepig menjen, ami várhatóan a fővárosi tervek szerint valósulhatna meg. A kerületnek azonban lobbiznia kell majd vélhetően azért, hogy a fejlesztés a 42-es villamos folyamatosan elmaradó további fejlesztésétől függetlenül készüljön el.

A József Attila utca a reggeli és az esti órákban nagy forgalmat visz, de alkalmas egy kerékpáros nyomvonal kialakítására. A Nádasdy út a kertvárosi rész legfontosabb útvonala, mégis érdemes lenne kerékpározhatóvá tenni, úgy, hogy forgalomcsillapító eszközök kerüljenek kiépítésre. A másik ilyen kerékpáros-baráttá változtatható utca a Zalaegerszeg utca.

Jó hír, hogy a XVIII. kerületi Méta utcánál lévő kerékpárút véget ér a Méta utcánál, de egyezetve a kerülettel kiderült, hogy ők meg akarják valósítani a teljes Méta utcai kerékpárutat Kispest mentén. A Határ út mentén távlati fővárosi tervekben sok minden szerepel, de ezeknek komoly gátját jelenti, hogy a kiserdő magántulajdonban van.

A közlekedés mellett fontos probléma a kerékpárok biztonságos tárolása, amely megoldására köztéri szekrényszerű tárolók építésének gondolata is felmerült – mondta el Tegzes Gergely vezető tervező.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.