2020. június 04., csütörtök, Bulcsú

Karnyújtásnyira került a kézilabdacsarnok építése

Kispest
2017. április 27. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

A zárt ülést követően, ahol döntöttek a képviselők az idei Kispest Díszpolgára cím, a Kispestért Díjak, valamint a Kispestért Oklevelek adományozásáról, napirendre került a KAC-pályára tervezett kézilabdacsarnok építéséhez szükséges tao-pénzek gyűjtése is, valamint többek között a kerületi rendőrkapitányság, tűzoltóság tavaly évi tevékenységéről szóló beszámolóit fogadták el a képviselők. Döntöttek arról is, hogy az étkezésen kívül továbbra sem kell térítési díjat fizetni a kerületi bölcsődékben.

A több mint negyven napirendi pontos áprilisi képviselő-testületi ülésen a kispesti rendőrkapitányság tavalyi évi beszámolójának tárgyalásakor Plánk Róbert ezredes elmondta, a rendőrkapitányság kiemelkedő eredményt ért el tavaly a közbiztonság erősítése terén: kevesebb bűncselekményt követtek el, javultak a felderítési, nyomozás-eredményességi mutatók, és a belesetek száma is csökkent Kispesten. A rendőrkapitány külön megköszönte a testületnek, a hivatalnak és a társszerveknek a támogató segítséget. Gajda Péter polgármester azt köszönte meg a rendőrségnek, hogy a kispestiek a főváros egyik legbiztonságosabb kerületében élhetnek. Plánk Róbert kapitányságvezető kérdésekre válaszolva azt is elmondta: április elsejétől közösen végzik a térfigyelő kamerák működtetését a közterület-felügyelettel és a Kispesti Rendészeti Központtal. A kamerák fejlesztése folyamatban van, sokat segítenek a bűnmegelőzésben, illetve az elkövetők tettenérésekor. A kamerák általában, 1-2 kivételével, működőképesek.

Tulajdonosi hozzájárulást adott az önkormányzat a Kispesti Női Kézilabda Klubnak, hogy kézilabdacsarnokot és hozzá a kapcsolódó parkolókat építhesse tao-pénzből a Katona József utca 3. alatti sporttelepen (KAC-pálya), és vállalja, hogy a pályázattal megvalósított építési engedélyköteles sportcsarnok külön megállapodás alapján önkormányzati tulajdonba kerüljön.

Arról is döntöttek a képviselők, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletben nem módosították a bölcsődei gondozás intézményi térítési díját, azaz a szülőknek továbbra sem kell fizetniük a bölcsődéért. A polgármester most is hangsúlyozta, Kispest olyan kerület, ahol az itt élőknek nem kell gondozási díjat fizetniük gyermekük bölcsődei ellátásáért. Ez mintegy 100 millió forintnyi önkormányzati támogatást jelet, és ezt a vállalását szeretné megtartani. Vinczek György alpolgármester a napirend kapcsán elmondta, hogy a kispesti gyerekek 80 százaléka az óvodában, illetve a bölcsődékben az állami normatív és önkormányzati támogatásokkal együtt szinte térítésmentesen étkezik, ezért a mostani három százalékos, a szolgáltató által kért térítési-díjemelés nem terheli meg a családokat júniustól.

Elfogadták a képviselők az átfogó értékelést az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2016. évi ellátásáról. A napirend kapcsán Vinczek György alpolgármester elmondta, a gyermekvédelem szempontjából a mélyszegénységben élők segítése egyre bonyolultabb, lakhatással kapcsolatos problémák jelentkeznek. Az állami programok, amelyek a családtámogatást szolgálják, nem ezt a réteget célozzák meg.

Tekintettel az óvodás korú gyermekek számának visszaesésére, szükségessé vált az óvodai férőhelyek számának csökkentése, ezért módosította a testület az Arany, az Árnyas, a Bóbita, a Gyöngykagyló, a Hársfa, a Százszorszép, a Szivárvány, a Tarka-barka és a Zöld Ágacska óvodák alapító okiratait.

Hozzájárultak a képviselők ahhoz, hogy a Külső-pesti Tankerületi Központ módosítsa négy kispesti iskola alapító okiratát. Az önkormányzat támogatja az Erkel Ferenc iskola maximális férőhelyszám-emelését 400-ról 450 főre; a Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola férőhelyszám-emelését 40 férőhellyel az új telephelyen (Kisviola u. 44.); a Gábor iskola székhelyén (Nádasdy u. 98.) a férőhelyszám-csökkentését 269-ról 229 főre; a Gábor iskola telephelyén (Fő utca 143.) a férőhelyszám-emelését – az iskola valós alapterületének és befogadóképességének visszaállítása után – 211-ről 267 főre; a Móra Ferenc iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény maximális férőhelyszám-emelését 60-ról 65 főre.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" című felhívásra a Szivárvány óvoda energetikai fejlesztésére. Nyertes pályázat esetén biztosítja az önerőt, a legfeljebb bruttó 30 millió forintot.

Elfogadta a testület azt a kerületi Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT), amelyet a kormány által kiírt „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázathoz nyújtott be a Fővárosi Önkormányzat a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) és a kerületeket konzorciumi partnerként bevonva. A pályázat első állomása a KHT elkészítése és a végleges, terv zsűri által jóváhagyott KHT benyújtása az Irányító Hatósághoz. A KHT készítését 2017 márciusában a Fővárosi Önkormányzat, a BKK és az érintett civil szervezetek bevonásával megkezdte Kispest. A KHT a teljes kerületre elkészült - figyelembe véve a szomszédos kerületek fejlesztési terveit -, azonban a pályázatból megvalósuló projekt a 350 milliós támogatási összeg figyelembe vételével tud majd megvalósulni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya által működtetett kerékpárosterv-zsűri 2017. május 18-án tárgyalja a kerületi KHT-t, ezt követően 2017. május 31-ig kell benyújtani az Irányító Hatósághoz.

Elfogadták a képviselők a fővárosi és a kispest önkormányzat között kötendő megállapodás-módosítás jóváhagyásának előkészítését a ,,Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-elvezetése" (BKISZ) fővárosi beruházási projekt, I-II. szakaszának, kerületet érintő hiányzó szennyvízcsatorna építés megvalósítására.

A testületi ülésen Dódity Gabriella azt indítványozta, hogy vizsgálja meg az önkormányzat a Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezését méltó helyen, akár a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használatában lévő Kossuth Lajos utca 8. szám alatti épületben (ez volt Kispest első polgármesterének háza) akár más épületben, és készüljön egy döntés-előkészítő anyag, amely alapján a testület mérlegelni tudja a lehetőségeket. A napirend kapcsán a képviselőasszony elmondta, ötletéről mind a gyűjtemény, mind pedig a KMO vezetőjével egyeztetett, akik ezzel egyetértettek. Gajda Péter a vitában elmondta, hogy azzal egyetért az előterjesztővel, hogy az épület újrahasznosítása, a fővárostól való „megszerzése”, a most benne lévő raktárnak új helyiség felajánlása már korábban megfogalmazódott, de a városvezető szerint nem feltétlenül a helytörténeti gyűjtemény kerülne ide.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.