2020. június 07., vasárnap, Róbert

Nyári szünetre mentek a képviselők

Kispest
2017. június 22. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

 

Többek között fejlesztési hitel felvételéről, a kispesti gyermekfogászati alapellátásban dolgozók bérének korrigálásáról, civil szervezetek programjainak támogatásáról, valamint közterületek elnevezéséről döntöttek a képviselők a nyári szünet előtti utolsó testületi ülésén.

A képviselők elfogadták azt a határozatot, amelyben az általános tartalékokból 8 millió forintot átcsoportosítanak a Kispesti Egészségügyi Intézet alapellátás finanszírozására, a kispesti gyermekfogászatokon dolgozó fogorvosok és asszisztensek bérének korrekciójára. 2017. július 1-től. Gajda Péter a napirend kapcsán elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt találkozott a gyermekfogászati ellátásban dolgozókkal, akik jelezték, hogy az egészségügyben megszokottól is alacsonyabb a bérezése az itt dolgozóknak. A polgármester akkor ígéretet tett arra, hogy ezt az önkormányzat igyekszik rendezni.

Döntöttek a képviselők arról, hogy a képviselő-testület fejlesztési hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től. A hitel felvételét a 2017. évben tervezett fejlesztési feladatok indokolják, mivel ezekre a feladatokra az önkormányzat saját bevételei nem nyújtanak fedezetet.

A hitelfelvétel a kormány engedélyét követő hónaptól 20 éves futamideig (2037-ig) tart, amelynek összege legfeljebb 1 milliárd forint. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául a kispesti önkormányzat saját bevételei szolgálnak, és a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

Lazányi Ferenc képviselő aggódó kérdésére, hogy miért is van szükség Kispest 800 millió forintos költségvetési tartaléka mellett újabb hitelfelvételre, Gajda Péter polgármester elmondta, hogy a város költségvetése feladattal terhelt, és ha a kormány rábólint a hitelfelvételre, akkor sem cél a mindenáron való költés, de a kerületi fejlesztési elképzeléseket csak így tudják csak megvalósítani, hiszen a kormányzat nem díjazza a kispesti MSZP-s vezetésű önkormányzatot évente 3-4 milliárd forinttal különböző beruházásokra, mint a kormányhoz közeli például III. kerületet vagy Hódmezővásárhelyt.

A vitában magát megszólítottnak érző Dódity Gabriella, aki egyben a kerület fejlesztési tanácsnoka, a polgármester felvetésére, hogy miért nem lobbizik eredményesebben a kormánynál a kispesti fejlesztésekért, mint például a Kossuth téri piac, válaszában azzal érvelt, hogy a kerület két országgyűlési képviselője is ott ül az országgyűlésben, ezt ők is megtehetik. A képviselő asszony figyelmét azonban elkerülhette az a tény, hogy Burány Sándor éppen a napokban adott be módosító indítványt a költségvetéshez a Kossuth téri piac érdekében, amelyet a kormánypárti képviselők nem támogattak. Lázár Tamás képviselő arra tett javaslatot, hogy a fejlesztések fontossági sorrendje kerüljön kialakításra, amelyben először az önkormányzati intézmények felújítása szerepeljen. A polgármester az alkalommal is hangsúlyozta, nem ördögtől való, ha egy önkormányzat takarékosan gazdálkodik, és fejlesztési terveiket nem a meglévő tartalékai terhére kívánja megvalósítani, és az a tény is önmagában vicc, hogy a kormány engedélye kell ahhoz, hogy egy önkormányzat hitelt vehessen fel.

Elfogadta a képviselő-testület a Diófa Alapkezelő Zrt. nettó 25 millió forint összegű közérdekű felajánlását, amelyet a Kosárfonó utca-Lehel utca-Üllői út-Vak Bottyán u. által határolt közterületen belül található régi KRESZ-park rehabilitációjának kiadásaihoz fordít majd a kerület, mivel eredménytelenül pályázott a fővárosi önkormányzat Tér­­_Köz pályázaton, ahol Kispest négy pályatatából csupán csak egy, a Wekerlei kispiac felújítása nyert.

Egyet értettek a képviselők azzal, hogy a Kispesti Arany Óvoda vezetője továbbra is Párkány Imréné legyen, míg a Kispesti Napraforgó Óvoda élére Bogdányné Horváth Ildikó óvodapedagógus, a jelenlegi intézményvezető-helyettes került.

Szükség volt a Kispesti Hársfa Óvoda alapító okiratának ideiglenes módosítására is, mivel az intézmény felújításának teljes idejére az óvoda 6 csoportja más kispesti intézményekben (Árnyas, Arany, Mese-Vár, Zöld-Ágacska, Bóbita óvodákban) kap elhelyezést. A Hársfa óvoda vezetőjét az átépítés idején az Arany óvodában lehet majd megtalálni.

Közterek elnevezéséről is döntöttek a képviselők. A kispesti képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy Budapest Főváros főpolgármesterénél kezdeményezze, hogy a XIX. kerületében található Thököly utca - Zalaegerszeg utca kereszteződésében kialakult sokszög alaprajzú közterület az Eperfa tér elnevezést, míg a Thököly utca - Esze Tamás utca kereszteződésében kialakult sokszög alaprajzú közterület a Hársfavirág tér elnevezést kapja. Ezen kívül a fővárosi önkormányzat döntését kéri a képviselő-testület, hogy XIX. kerület (163360) helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban levő közterület elnevezése Derkovits Gyula köz legyen.

Elfogadta a képviselő-testület kerület Településfejlesztési Koncepció (TK), valamint a Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) egyeztetési dokumentációját, és felhatalmazta a polgármestert, hogy az államigazgatási szervek és a partnerek által történő véleményezéshez megküldje. Eleget tett a képviselő-testület annak a törvényi kötelezettségének is, hogy elkészült és elfogadták az úgynevezett Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK). Ezen kézikönyv alapján szükséges megalkotniuk kerületi szinten a településképi rendeletüket, a településkép védelmét biztosító előírások meghatározására. Csak ezt követően alkothatók Kerületi Építési Szabályzatok (KÉSZ), ahol a településképi követelmények kivételével, a helyi építési követelmények szabályozására van lehetőség. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be a kerület környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

Megismerhették és véleményezhették a képviselők az Üllői út - Lehel utca - Vak Bottyán utca - kerülethatár által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat tervezetét. Erre azért is került sor, mert ez kiemelt része a kerületnek, és mivel Kispest részt vesz egy város rehabilitációs pályázaton, amelynek pedig egyik feltétele ennek elkészítése is.

Elfogadta az önkormányzat a városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi támogatásának elszámolását és egyet értettek a 2017. évi támogatási szerződés megkötésével. Ennek összege 2 millió forint.

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének (MEASZ) Kispesti Szervezete kérésére, támogatta a képviselő-testület, hogy a Jahn Ferenc utcai Rehabilitációs Centrum külső homlokzatára elhelyezésre kerül dr. Jahn Ferencnek, Kispest Díszpolgárának az emléktáblája. Az emléktábla avatására várhatóan még júniusban sor kerül.

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményeinek (Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum) 2016. évi feladatellátásáról szóló átfogó értékelését, annak ellenére, hogy Dódity Gabriella által kezdeményezett vizsgálódás még zajlik az intézményekben.

A képviselő-testület a helyi alapítványok támogatásáról is. A 2017. évre civil szervezetek működésének támogatására jóváhagyott 8 millió forintos keretből a DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány részére 100 ezer, az Esélyegyenlőség a Nagycsaládosoknak Alapítvány részére 150 ezer, a Gyermekzsivaj Alapítvány a kispesti hátrányos helyzetű gyermekek megsegítéséért szervezet részére 140 ezer, a Gyöngyvirág Kórusalapítvány részére 150 ezer, a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumért Alapítvány részére 160 ezer, DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány (Dég nyári táborra) részére 164 ezer, a Napkelte Gyermek Alapítvány (önismereti, szorongásoldó csoportok) részére 50 ezer, a Napkelte Gyermek Alapítvány (mentálhigiénés nap) részére 50 ezer, a Napkelte Gyermek Alapítvány (bölcsődei beszédfejlesztő program) részére 60 ezer forint összegű támogatást biztosít.

De döntöttek a képviselők arról is, hogy a Magyar Futball Akadémia Alapítvány idén húsz millió forintban részesül. Lázár Tamás és Ferenci István képviselők a napirend kapcsán elmondták, hogy az állam olyan mértékben támogatja a helyi futballt, hogy ezt a pénzt költhetné az önkormányzat másra is, például a tömegsportra, a látványsportok pedig éljenek meg a piacról.

Tárgyalták a képviselők a kerületi Étkezési Bizottság 2016/2017-es tanév második félévére szóló beszámolóját is. Vinczek György alpolgármester a napirend kapcsán elmondta, hogy sok-sok gond mellett az elmúlt időszakban rendkívüli esemény nem történt. Bár sokan megkérdőjelezik a bizottság létezését, a szolgáltató rendszeres ellenőrzésével talán így könnyebben rászorítható szerződési kötelezettségének maradéktalan teljesítésére.

Önálló képviselői indítványként tárgyalta a képviselő-testület Dódity Gabriella előterjesztését a Kossuth téri piac kereskedői WC-blokkjának (40 négyzetméter, 8,4 millió forint) felújítását ellenőrző munkacsoport felállításáról. Javaslata szerint öttagú munkacsoport a beruházás műszaki tartalmának vizsgálatára és az abban szereplő díjtételek értékarányosságának ellenőrzése. A munkacsoport tagjai: Varga Attila, Ferenczi István, Lazányi Ferenc, Kertész Csaba, Dódity Gabriella. Ezzel szemben Gajda Péter hozzászólásában azt javasolta, hogy a vizsgálatot igazságügyi szakértők végezzék el, és ne a politikusokból álló bizottság. Az erről szóló jelentést pedig legkésőbb 2017. december 30-ig tárja a képviselő-testület elé a polgármester.

 

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.