2020. máj. 28., csütörtök, Emil és Csanád

Továbbra is ingyenes a bölcsődei gondozás Kispesten

Kispest
2018. március 22. csütörtök Írta: Csizmadia Viola

Többek között a fogyatékosok nappali és a bölcsődések ellátásának terítésmentességéről, a KAC-pályán épülő műfüves futballpálya építéséről, a Kispesti Női Röplabda Sportegyesület „Kispest” névhasználatáról is döntöttek a képviselők a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

A testületi ülés elején egy perc néma felállással emlékeztek a napokban elhunyt Petrusz Tiborra, Kispest díszpolgárára, akinek temetése 2018. március 28-án 11.15 órakor lesz a Kispesti Újtemetőben.

Módosították a képviselők az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét. A napirend kapcsán Vinczek György alpolgármester elmondta, az önkormányzatoknak kötelessége minden évben felülvizsgálni a díjakat, pontosítania az adatokat, ezért most is a működés tapasztalataihoz igazított rendeletben pontosították a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások megnevezését is.

A képviselő-testület, Lazányi Ferenc képviselőnek a tavalyi szociális kerekasztalon elhangzott felvetésének figyelembevételével döntött arról, hogy a fogyatékosok nappali ellátásának térítési díját 0 forintban határozzák meg. Ez 30 családot érint Kispesten, akik április 1-től nem fizetnek majd az ellátásért. Az alpolgármester szerint ez mintegy 2 millió forint bevételkiesést jelent majd az intézménynek, ám az így támogatott családok közül húsznál 61 ezer forint az egy főre jutó havi jövedelem, így igazán fontos nekik a segítség. Vinczek György pozitívumként említette, hogy a fővárosban csupán 14 önkormányzat tart biztosít ehhez hasonló szolgáltatást, és ebből is csak kettőben ingyenesen.

Mindemellett elfogadta a képviselőtestület Dódity Gabriella módosító javaslatát is, így nem változik a demens idősek nappali ellátásának díja sem.

Egy másik fontos változást is kiemelt a szociális ügyekért felelős alpolgármester. Mostantól a kispesti gondozóház, amely 10 rászorult idős elhelyezését biztosítja, nem fogadhat csak kerületben élő időst. Ennek oka, hogy ugrásszerűen megnőtt a szolgáltatás iránti igény Kispesten, hosszú a várólista, így az intézmény elsősorban a helyi igényeket elégíti ki.

 

Új munkalehetőségek, a kerületben jelenleg hiányzó tevékenységek gyakorlási lehetőségének megteremtésére módosította az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló rendeletét az önkormányzat. A rendeletmódosítás biztosítja a szélesebb körű foglalkoztatás megteremtését, és rnivel munkahelyteremtéssel jár, így Kispest számára kedvező.

Szathory Kolos kérdésére, amelyben a képviselő a kerületben létesítendő 150 férőhelyes munkásszálló megépítését firtatta, Gajda Péter válaszában kitért arra, hogy konkrét megkeresés érkezett az önkormányzathoz. Ebben arra kéri a vállalkozó a kerületet, hogy tegye lehetővé a hagyományosan is ipari részen lévő területen az építkezést, mert így tud pályázni arra a kormányzati lehetőségre, amely erre ad támogatást. A terület lakóövezettől távol van, így az építkezés lakossági ellenállásba vélhetően nem ütközik majd.

 

Elfogadták a képviselők a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (MLSZ) kötendő együttműködési

megállapodást műfüves labdarúgópálya létesítésére. Ennek értelmében az MLSZ-szel történő

egyeztetések alapján a KAC-pályán, a jelenlegi füves labdarúgó pálya helyett

kialakítható lenne egy műfüves nagyméretű labdarúgó pálya, továbbá lehetőség lenne

a meglévő 4 öltöző felújítására és újabb kettő építésre is. Ezen kívül megépülne az 5 sávos, világítható futókör is. Mint azt az előterjesztő, Kertész Csaba alpolgármester elmondta, a beruházás bruttó költsége 380 millió forint. A pálya felépítéséről és az öltözők felújításáról az MLSZ gondoskodna az önkormányzat javára, azaz az önkormányzat vagyonát gyarapítaná, az önkormányzatnak pedig a teljes bruttó beruházási költség 10 százalékának megfelelő, bruttó 38 millió forint támogatási összeget kellene előre biztosítania. Az együttműködési megállapodás az üzembe helyezéstől számított 15 év határozott időtartamra jönne létre, amely időtartamra az MLSZ vagyoni értékű jogként használati jogot kap. A 15 év időtartam alatt az önkormányzat az MLSZ-szel közösen használja a pályát és az öltözőket. Ez azt jelenti, hogy az MLSZ, bérleti díj ellenében havi 44 órában tart igényt a pályára, a fennmaradó időben az önkormányzat rendelkezik a használatról. Az alpolgármester hozzászólásában többször is hangsúlyozta, az önkormányzat továbbra is ingyenesen biztosítja a kispestieknek a sportlétesítmény tömegsportra való használatát. Előzetes egyeztetéseink alapján a beruházás várható kezdési időpontja 2018. május 1., a munkálatok nagyságrendileg 3 hónapot vennének igénybe.

 

Új tagokat delegáltak a képviselők a Bolyai, az Eötvös, a Gábor, a Kós és a Pannónia iskolák intézményi tanácsaiba. A kerület oktatási intézményeiben működő intézményi tanácsokban az önkormányzati képviseletet a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda munkatársai látják el. Személyi változások miatt szükségessé vált új önkormányzati tagok delegálása.

 

Döntöttek a képviselők arról is, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletében nem módosítja a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás, nevelés, nappali felügyelet és a gyermekkel történő foglalkozás intézményi térítési díját, az változatlanul változatlanul térítésmentes marad. Számítások szerint a szolgáltatás önköltsége 2.329 forint/nap, ami havonta 44.478 forintot jelenten havonta bölcsődésenként. A kerület lakosságának átlagos vagyoni helyzete azonban nem teszi lehetővé, hogy bölcsődés korú gyermekek esetében pluszköltséget a családokra hárítsák. a szülők így továbbra is csak az étkezésért fizetnek az intézményekben. A képviselő-testület elfogadta a Kispesti Egyesített Bölcsődék - Csillagfény Bölcsőde munkatervét is.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.