2020. június 07., vasárnap, Róbert

Elektromos töltőállomások épülnek Kispesten

Kispest
2018. máj. 29. kedd Írta: Csizmadia Viola

 

Fő napirendi pontként a 2017. év zárszámadásról, ezen kívül az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásról és elidegenítéséről, az egészségügyi alapellátás körzeteinek módosításáról, illetve közterületen elektronikus töltőállomások kialakításáról döntöttek a képviselők a mai rendkívüli testületi ülésen.

Egyetértettek a képviselők abban, hogy a Nyáry Pál utca 1., 1/A., 3., és 5., szám alatti ingatlanokat, elővásárlási jog nélkül, versenytárgyalás útján, a legmagasabb áron értékesítse az önkormányzat.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2017. évi zárszámadását, amelyben bemutatták az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és háttérintézményei (KMO, Kispesti Uszoda, Kispesti Egészségügyi Intézet, Vagyonkezelő Műszaki Szervezet-Vaműsz, Gazdasági Ellátó Szervezet-Gesz, Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum) éves gazdálkodását.

Az önkormányzat zárszámadása a legfontosabb számokban: 2017. évi bevételi előirányzata 12 milliárd 604 millió 691 ezer forint volt, a teljesített bevétele pedig 10 milliárd 476 millió 388 ezer forint. Összes kiadási előirányzata 12 milliárd 604 millió 691 ezer forint, teljesített kiadása pedig 11 milliárd 9 millió 503 ezer forint. Az önkormányzat 2017. évi összes működési bevétele 9 milliárd 393 millió 735 ezer forint, míg összes működési kiadása 9 milliárd 307 millió 790 ezer forint volt. Az önkormányzat fejlesztési bevétele 2 milliárd 207 millió 328 ezer forint, míg fejlesztési kiadásai 1 milliárd 701 millió 713 ezer forint.

Gajda Péter polgármester a zárszámadás számait látva ismét megerősítette, takarékosan, tervek szerint haladva gazdálkodik a kerület, így jelentős, csaknem másfél milliárd költségvetési tartalék van a kasszában, amelyet az önkormányzat kiemelt céljaira, a korábban megfogalmazott fejlesztésekre fordítanak majd.

A testület, Dódity Gabriella vezette fideszes frakciójának tagjai hozzászólásaikban ez alkalommal a városvezetést azért vonták kérdőre, hogy ez nem takarékos gazdálkodás, hanem veszteség, hiszen a halasztott beruházásokat a későbbiekben, az építőanyagok árának emelkedésével már csak drágábban tudják megvalósítani. A végszavazásban a testület tagjai elfogadták azt a javaslatot, hogy a Gazdasági Ellátó Szervezet 40 milliós pénzmaradványának terhére megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az óvodákhoz hasonlóan az önkormányzati bölcsődék (6) 1-1 millió forintot kaphassanak játékok, egyéb felszerelések vásárlására.

Ezzel a napirenddel párhuzamosan elfogadta a testület a fenti költségvetési intézmények, valamint a polgármesteri hivatal 2017. évi működéséről szóló összefoglaló ellenőrző jelentést is. Hozzászólásában Dódity Gabriella a Vaműsz ellenőrző jelentéséhez kapcsolódóan azt sürgette, hogy a bérlői tartozásokat egy határozottabb behajtási rendszerrel hajtsa végre az önkormányzat. Kránitz Krisztián, a Vaműsz igazgatója válaszában elmondta, hogy míg 2016-ban 360 millió forint volt a kintlevőségük, 2017-ben ez már 290 millióra apadt, ami azt jelenti, hogy javult a fizetési hajlandóság az elmúlt évben

Módosították a képviselők a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét. Ennek keretében most átvezetésre kerültek a 2017. évi zárszámadás elszámolásai, így például a működési tartalék terhére 3 millió forinttal megemelésre került a Wekerle 110 éves program támogatása, valamint a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum támogatása 5 millió forinttal, a Családok Átmeneti Otthonában az új lakóegység berendezésére. A fejlesztési tartalék terhére a közbeszerzési eljárások, illetve a pályázati előírások alapján megemelésre került a Wekerle kispiac megújítása újabb 25 millió forinttal, a Szivárvány óvoda felújítása 17 millió forinttal, valamint a Vas Gereben utca - Nagykőrösi út környezetrendezése 15 millió forinttal, valamint 10 millió forinttal a KAC-pályán a futókör kialakítására szánt eddigi összeg.

Mivel a települési önkormányzatok kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása, és ehhez kapcsolódóan az egészségügyi alapellátások, a háziorvosi, házi gyermekorvosi,

felnőtt fogorvosi, gyermek fogorvosi, védőnői alapellátások, továbbá az alapellátásokhoz

kapcsolódó háziorvosi-, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet, valamit az iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek kialakítása, ennek megfelelően rendeletben szabályozták a képviselők a körzeteket, a hiányzó ügyeleti ellátásokat és iskola-egészségügyet. A július elsejével életbe lépő rendelet szerint az önkormányzat a közigazgatási területére 32 felnőtt háziorvosi körzetet, 11 házi gyermekorvosi körzetet (korábban 12), 13 felnőtt fogorvosi körzetet, 6 gyermek fogorvosi körzetet, valamint 19 védőnői körzetet hoz létre.

Módosították a képviselők az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről és a lakások béréről szóló korábbi önkormányzati rendeletet is. A módosítás az önkormányzati tulajdonú úgynevezett szolgálati lakásokat is érinti. Az előterjesztés szerint az utóbbi két évben jelentkező erős munkaerőhiány komoly problémákat okozhat egyes intézményeknél, illetve a Polgármesteri Hivatalnál. Annak érdekében, hogy a munkaerő megtartási képességet javíthassuk, szükséges a szolgálati jelleggel bérbe adott lakások tulajdonjog megszerzésének lehetőségét biztosítani, mivel jelenleg a bérbeadás már nem elegendő megtartó erőnek bizonyul – olvasható az előterjesztésben. A vitában Patek Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője elmondta, jelenleg 25 a hivatalban és háttérintézményben dolgozónak van érvényes lakásbérleti szerződése az önkormányzattal. A rendeletben megfogalmazott tulajdoni jog megszerzése nem automatikus, de lehetséges.

Döntöttek a képviselők, hogy a kerületben 7 helyen, a Vak Bottyán utca és Kosárfonó utca sarkán, az Árpád utca 7. előtt, a Batthyány utcában (Templom tér 7.), a Kossuth téren, a Hofherr Albert utca 42. előtt, a Corvin körút 7-13. számnál, valamint a Pannónia utca 2-ben létesüljenek közterületi elektromos töltőállomások. Az állomások üzemeltetését és kialakítását az e-Mobil Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. Mint Patek Gábor kérdésre válaszolva elmondta, az elektromos üzemanyag árára a jogalkotó még hozott döntést.

Elfogadták a képviselők a Közpark Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, mérlegét és a 2018. évre vonatkozó üzleti tervét is.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.