2020. június 05., péntek, Fatime és Fatima

Rövid testületi üléssel búcsúztak a képviselők

Kispest
2019. október 02. szerda Írta: Csizmadia Viola

Határozatképtelenség miatt, egy rövid technikai szünet után, nem folytatódott a képviselő-testület utolsó ülése. A szünetig többek között döntöttek a képviselők a költségvetés és a török kulturális intézettel való együttműködés, valamint az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

A testületi ülés elején Gajda Péter polgármester személyesen köszönte meg képviselő-testület tagjainak az elmúlt időszakban, 2014. és 2019. között végzet önkormányzati képviselői munkát.

 

Egyetértettek a képviselők azzal, hogy a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközösség meghosszabbított időtartamban, 15 évig használhassa az Esze Tamás 65-676. szám alatti beépítetlen telekingatlant, amely jelenleg az egyházi fenntartású Szőlőskert óvoda udvara.

 

A következőkben döntöttek a képviselők arról, hogy az önkormányzat illetékességi területén, az eddigi gyakorlattól eltérően idegenforgalmi adót nem a fővárosi önkormányzat szedi majd be. Az előterjesztés szerint adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként ötszáz forint. Az idegenforgalmi adó kötelezettségével kapcsolatos rendelet bevezetése várhatóan kedvező gazdaságihatással lesz a kerületi költségvetésre.

 

Módosították a képviselők az egészségügyi alapellátások körzeteiről önkormányzati rendelet. Az indoklás szerint erre azért volt szükség, mert a korábbi évekhez képest jelentős létszámcsökkenés tapasztalható a gyermek fogorvosi körzetekben. A gyermeklétszám három körzet esetében sem éri el az előírt 1500 főt, ezért Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a rendelési idő heti 30 óra alá csökken, ennek következtében arányosan csökken a finanszírozás fix havi díja és a rezsitámogatás összege is. Mivel a többi három gyermek fogorvosi körzetben a létszám elérte, illetve meghaladta az 1500 főt, a körzethatárokat át lehetett rendezni úgy, hogy a nagyobb körzetek csökkentésével mind a hat körzetben elérje a létszám a szükséges létszámot.

 

Képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel Dr. Káldi Mária felnőtt háziorvos nyugdíjba megy, de praxisát nem tudta eladni, így 2019. szeptember 26. napjával praxisának feladatellátását visszaveszi, és kiadja a feladat ellátását a Kispesti Egészségügyi Intézetnek.

 

Elfogadták a képviselők és a készülő dokumentumba beépítették azokat az észrevételeket, amelyek a Vak-Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldalának telekvégei (37-49.) – Hunyadi utca – Üllői út – Mátyás király utca – Ady Endre út – Rákóczi utca páratlan oldala – Nagykőrösi út – Méta utca – Kolozsvár utca – kerülethatár – Ferihegyi repülőtérre vezető út által határolt területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat tervezetéhez érkeztek. A terveket a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. tervezői elkészítették.

Döntöttek a képviselők a XIX. kerület Puskás Ferenc utca 1. szám alatti ingatlanból (Bozsik stadion) közterület céljára történő ingyenes önkormányzati tulajdonba vételről is. Az indoklás szerint a Nemzeti Sportközpontok, mint a ,,Bozsik stadion Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztése” keretében az ingatlanon megvalósuló beruházás megrendelője megkereste az önkormányzatot a szabályozási vonalnak megfelelő ingatlan rendezése érdekében, mert a

a 42-es villamos tervezett meghosszabbítása miatt majd a Puskás Ferenc utca szélesítése válik szükségessé. A módosított szabályozási vonal az elfogadás előtt álló Kerületi Építési Szabályzattal (KÉSZ) összhangban van. Az ingyenes átadáshoz az önkormányzatnak kérelmet kell benyújtania a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé, amelynek tartalmaznia kell a konkrét közcélú felhasználási célt, a felmerülő költségek viselésére irányuló nyilatkozatot, illetve a képviselő-testület határozatát az állami vagyon igényléséről. A kérelem pozitív elbírálását követően az ingatlan átadása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Nemzeti Sportközpontok és a XIX. kerületi önkormányzat közötti háromoldalú megállapodással jönne létre. Bár a 42-es villamos meghosszabbítása csak 2022. után várható, de a beruházás tervezéséhez és a kivitelezés zökkenőmentes lebonyolításához szükséges tiszta, rendezett tulajdoni és kezelői viszonyokat már előzetesen teremteni.

 

Módosították az önkormányzati rendeletet, amely Kispest Önkormányzata, a Yunus Emre Intézet és Pendik közötti együttműködési megállapodást szabályozza Kispest Önkormányzata kilenc éve, 2010 májusában kötött a törökországi Pendik város önkormányzatával testvérvárosi megállapodást. Az elmúlt kilenc év során a két önkormányzat számos kulturális, oktatási és gazdasági programot szervezett közösen. A két város közötti kapcsolatok elmélyítését jelentette a 2016-ban aláírt együttműködési megállapodás a Yunus Emre Intézet, Pendik és Kispest Önkormányzata részéről, amelylehetővé tette a török nyelv, kultúra, a művészet és sport területén történő további, háromoldalú együttműködési lehetőségek biztosítását. Ennek keretében 2018-ban indult el a Szivárvány óvodában a török-magyar kulturális program, amelyben már az óvodások is ismerkedhettek a török kultúrával. A program eredményesnek bizonyult, így az Árnyas óvodában is elkezdődött a projekt. A Yunus Emre Intézet és Kispest Önkormányzata szeretné a jövőben folytatni a programot és további óvodákat, kerületen kívülről is, bevonni az együttműködésbe.

Kispest ismét csatlakozott a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, így a 2020-ban ismét hatmillió forinttal támogatják majd a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű kispesti hallgatóit.

Elfogadták a képviselők a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat 2020-2025-ös időszakra szóló intézményvezetői pályázatának kiírásának feltételeit, mivel a szolgálat vezetőjének megbízatása 2020. január 31-én lejár.

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.