2020. június 05., péntek, Fatime és Fatima

Közérdekű témák a közmeghallgatáson

Kispest
2019. december 08. vasárnap Írta: Csizmadia Viola

Régen nem látott érdeklődés mellett tartotta meg évi rendes, törvényben előírt közmeghallgatását Kispest Önkormányzata. A polgármestert, a képviselő-testület tagjait, a rendőrkapitányság vezetőjét, a hivatal irodavezetőit és munkatársait forgalomtechnikai ügyekről, avargyűjtésről, személyes problémákról és a piacok felújításáról is kérdezték a Városházán.

A Zoltán utcai sporttelep további korszerűsítésével kapcsolatos kérdésre a polgármester elmondta, az önkormányzat folytatja a társadalmi egyeztetést a környéken élőkkel és a Wekerlei Társaskörrel. Gajda Péter hozzátette, bízik abban, hogy sikerül mindenki számára elfogadható megoldást találni.

Az önkormányzat saját erejéhez mérten jelentős összegeket fordít utak, járdák építésére és karbantartására, míg a fővárosi kezelésű utakon, főútvonalakon tapasztalt hibákkal kapcsolatos észrevételeket a hatáskörrel rendelkező Budapesti Közlekedési Központnak továbbítják. Patek Gábor, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője – lakossági panaszokra válaszolva – ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat közútkezelői minőségében, helyszíni bejáráson ellenőrzi majd a Kertvárosban telefonkábeleket fektető kivitelező munkáját, és szükség esetén kötelezi a hibák javítására.

Az elmúlt években több mint 600 új parkolóhely épült Kispesten, de számos problémát okoz, hogy más kerületekben élők, vidéki autósok ingyenes P+R parkolóként használják a kerület közterületeit. Gajda Péter felhívta a figyelmet a Polgármesteri Programban megfogalmazott javaslatra, amelynek értelmében az önkormányzat valamennyi itt élő számára továbbra is ingyenesen biztosítaná a parkolást, a nem Kispesten élőknek azonban fizetniük kell majd.

Plánk Róbert ezredes, Kispest rendőrkapitánya hangsúlyozta, hogy a rendőrség kiemelten koncentrál a baleseti gócpontokra, s nemcsak a telepített kamerák segítségével, hanem járőrautókból is végeznek sebességméréseket. A korlátozott forgalmú övezetekbe behajtó tehergépjárművek engedélyeit a rendőrség mellett a Kispesti Rendészeti Központ és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság munkatársai is rendszeresen ellenőrzik.

Több lakossági észrevétel is érkezett a közterületi avargyűjtő ketrecekkel kapcsolatban. A polgármester aláhúzta, az önkormányzat idén a korábbiaknál nagyobb ketreceket helyezett ki Wekerlén, és továbbra is ingyenesen biztosít a lakosság számára zöldhulladékgyűjtő zsákokat – más kerületekben csak zsákokat kapnak az ott lakók –, az elszállítás és a komposztálás költségeit az önkormányzat állja.

Gajda Péter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a wekerlei kispiac a használatbavételi engedély megérkezése után, jövő év elején nyílhat meg. A munka határidőre történő befejezését hátráltatta, hogy az átépítést egy működő piacon végezték, és folyamatosan szerettek volna megfelelni a wekerleiek, a piacon dolgozók és a helyi civilek igényeinek is, ám ezek nem mindig voltak összhangban egymással. A Kossuth téri piac jövőjével, megújításával kapcsolatban a polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat nem csupán a kereskedőkkel, hanem a kispestiekkel, a piacot naponta használó kerületi vásárlókkal is konzultálni kíván, és várják a véleményeket, javaslatokat, ötleteket az új piac nemrég közzétett koncepcióterveiről.

A térfigyelő rendszer bővítését illetően Vinczek György alpolgármester arról tájékoztatott, hogy idén 15 új kamera felszereléséről született döntés, ebből öt kamerát a Kertváros közterületeire telepítenek. Lakossági jelzések alapján, a rendőrséggel egyeztetve próbálják a minél jobb lefedettséget elérni, és szakmai – bűnügyi és közlekedésbiztonsági – szempontok alapján megvizsgálni, hol érdemes kamerákat elhelyezni.

A közmeghallgatáson egyebek mellett elhangzott még, hogy az önkormányzat Kispest összes óvodájában ellenőrzi majd a játszóeszközök állapotát, és a tervek szerint jövőre is kiírnak

 

© 2008-2020 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.