2023. november 28., kedd, Stefánia

Új elismerési formák a pedagógus napon

Kispest
2023. június 02. péntek Írta: Varga Ibolya
A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi bizottság (KOSIE) döntése alapján Kispest önkormányzata ebben az esztendőben adományoz kitüntetéseket pedagógusoknak. Év kispesti óvodapedagógusa címet Zankó Andreának, Év kispesti tanára címet Oláhné Budaházy Gyöngyinek, az Év kispesti tanítója címet Keresztes-Szabó Katalinnak, Polgármesteri dicsérő oklevelet Varsányi Gabriellának, a Kispesti Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának, valamint az Év pedagógusa címet
Fencz György Sándornénak a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium igazgatójának.
Új elismerési formákról döntött az év elején a képviselő-testület, amelyet azok a pedagógusok kapnak, akik a közösség megítélése szerint is sokat tettek a kispesti gyerekek neveléséért, oktatásáért. Reméljük hagyománnyá válik, hogy így a pedagógusnap közeledtével átadhatjuk a város elismerését szolidaritásunk jeléül is – mondta Gajda Péter polgármester köszöntő beszédében mai díjátadó ünnepségen a KMO-ban.
Az alkalom ugyan adná, hogy kritikus elemzést adjak a hazai oktatás helyzetéről, amire sokan bólogatnának, egyetértenének, mások kritizálnák, amit mondok. De ezen ünnepi alkalommal nem teszem, mert ugyancsak unalmas lenne a finanszírozásról, a nehézségekről beszélni, sokkal inkább arról, milyen szép mesterség is a miénk, amit választottunk, és mit jelent nekem pedagógusnak lenni, azaz tanítani. Imádtam tanítani, szerettem állandóan fiatalok között lenni, de egészen más a legkisebbekkel és a húszévesekkel foglalkozni. A legfelelősebb emberi dolgok közé tartozik a tanítás, hiszen a tapasztaltabb adja át minden addig felhalmozott tudását a világra nyitott, ám tapasztalanabbnak úgy, hogy az ne csak mechanikusan elsajátított tudás legyen, hanem érdekelje is – hangsúlyozta Dr. Hiller István, Kispest országgyűlési képviselője.
Hiller István szerint a tanítás, a tudás átadása és átvétele a „legintimebb együttlétek” egyike, hiszen amikor együtt vagyunk szeretjük, kedveljük őket, majd bosszankodunk viselkedésükön, vagy ugyancsak haragszunk rájuk. A tanítás során egyszerre vagyunk liberálisok, azaz nyitottak az újra, és konzervatívak, hiszen őrizzük mindazt, amit kaptunk az elődeinktől.
A folytatásban arról is beszélt, hogy mióta az ember házat is épített a tudás átadásához, azóta közösségben zajlik a folyamat, ami már nemcsak tanítás, hanem nevelés, hiszen megtanítja a rábízottakat „egymás között közlekedni”, kommunikálni, tanár a diákokkal, a gyerekek pedig a társaikkal.
Pályánk során az esetleges kudarcok után gyakran feltesszük magunknak a kérdést: miért választottuk ezt a hivatást magunknak? Jól döntöttünk-e? A választ a sikereink adják, amikor olyanokkal találkozunk, akiket tanítottunk. Életünk során oly sok emberrel találkozunk, akik el is tűnnek nyomtalanul. De az első tanító vagy óvó nénijére, osztályfőnökére, kedvenc tanárára, annak hanghordozására, gesztusaira, egy-egy mondatára élete végéig emlékszik mindenki, mert ez az emlék már belülről jön – zárta gondolatai a mesterségről Hiller István .
Gajda Péter polgármester, Paróczai Anikó, a KOSIE bizottság elnöke, Hiller István és Vinczek György alpolgármester adta át az elismeréseket.
1. Az Év kispesti óvodapedagógusa címet kapta Zankó Andrea, a Kispesti Mézeskalács Művészeti Modell Óvoda óvodapedagógusának, aki
négy évtizede neveli, gondozza nagy szeretettel és kimagasló szakmai tudással a rábízott gyermekeket. Az utóbbi években egykori óvodásai már szülőként, saját gyermekeikkel térnek vissza a csoportjába. Mindig fontos volt számára a szakmai megújulás, az évek alatt több továbbképzésen vett részt, a gyerekek fejlesztéséhez egyedi módszereket alkalmaz, kimagasló a zenei képességek fejlesztésében, a mesék feldolgozásában a tehetséggondozásban. A Pedagógiai program munkaközösség vezetőjeként nagyrészt vállal a szakmai munka irányításában az új kollégák betanításában is.
2. Az Év kispesti tanítója címet kapta Keresztes-Szabó Katalin, a Kispesti Kós Károly Általános Iskola tanítója, aki más szakmából érkezett a tanítói hivatáshoz. Három kisgyermek édesanyjaként újra tanult, hogy maga is taníthasson – 2008 szeptemberétől a Kós Iskolában. Osztályfőnök-tanító, mindennapi munkájának kiemelkedő része a felzárkóztatás, korrepetálás és a tehetséggondozás egyaránt. Következetesen, figyelemmel neveli tanítványait, magas létszámú osztályában is minden egyes kisgyermekre külön odafigyel, külön programokat szervez és az iskolai dekoráció jelentős része is az ő keze munkáját dicséri. Óriási lelkesedéssel és nagy alázattal végzett munkája során, folyamatosan képzi magát, ezért nagyon sok kisgyerek köszönheti neki a tanulás örömét, a munkában való kitartás elsajátítását.
3. Az Év kispesti tanára címet kapta Oláhné Budaházy Gyöngyi, a Kispesti Eötvös József Általános Iskola tanára, aki 37 éve tanít a biológiát és földrajzot. Kezdettől elkötelezett híve a környezet- és természetvédelemnek, valamint az egészséges életmódra való nevelésnek. Pályája során törekedett és törekszik arra, hogy tanítványaiban is kialakítsa az általa fontosnak tartott értékeket: a környezettudatosságot, és az ÖKO-szemléletet. Ilyen témájú szakköröket, foglalkozásokat is szervez, és szaktárgyai színvonalas oktatása mellett osztályfőnök. Rendkívül fontosnak tartja a tehetséggondozást, az ő tanítványai közül kerülnek ki rendszeresen a kerületi és fővárosi versenyek győztesei, akik az országos versenyeken is előkelő helyezést érnek el. Nevéhez fűződik a Madárbarát program megvalósulása, munkájának köszönhetően az iskola elnyerte a „Madárbarát iskola” címet.
4. Polgármesteri dicsérő oklevél díjat kapott Varsányi Gabriella, a Kispesti Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusa, aki 10 éve dolgozik az iskolában, folyamatos, állandó színvonalú, kiemelkedő szakmai munkát végez a tanulásban akadályozott tagozat alsós gyógypedagógusaként, tanítójaként. Sokrétű módszertani ismereteit alkotó módon alkalmazva megbízhatóan éri el hogy az általa tanított kisiskolások az iskolai alapkészséget mindegyikét magabiztosan elsajátítják. Tanítói gyakorlatát gazdag eszközpark jellemzi, amelyet a mindennapokban folyamatosan fejleszt a tanítványai esetében bizonyíthatóan hatékony alternatív tanulásszervezési eljárások alkalmazása érdekében. Osztályfőnöke egy olyan 1. osztálynak, amely a tanulók sérülésspecifikumát tekintve nagyon heterogén. Mindezen túl a tanulók ismereteinek élményszerű, tapasztaláson alapuló bővítését és rögzítését rendszeresen intézményen kívüli programokkal színesíti.
5. Az Év pedagógusa címet kapta Fencz György Sándorné, a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium igazgatója, aki immár 42 éve tanít a Deák gimnáziumban matematikát és fizikát. 2013-tól az iskola igazgatója, vezetésével kulturált szervezetet, nyugodt légkört, elfogadó, együttműködő, személyes problémákra tekintettel lévő nevelőtestületet hozott létre. Pedagógiai munkáját, folyamatos szakmai fejlődését intézménye javára fordította. Kollégái és tanítványai tisztelik, becsülik. Nevelő-oktató tevékenységének eredményességét a szaktudás, a pedagógiai kulturáltság mellett példaértékű egyénisége, embersége is meghatározza. Az iskola stratégiai céljainak sikeres megvalósítása érdekében számos hazai és nemzetközi pályázatot írt és bonyolított le, valamint a kollégái szakmai fejlődését is elősegítette a nemzetközi projektekben való részvétellel.
Több mint négy évtizeden át Kispesten végzett színvonalas, lelkiismeretes nevelő-oktató munkája után ebben az évben nyugdíjba vonul.
A díjátadót követő állófogadáson Vinczek György alpolgármester mondott pohárköszöntő.
Ünnepi műsorban felléptek az idei Kispesti Kinder Fesztivál kategóriagyőztesei.
Elsőként Csillik Hanna, a Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulója a Mágnes Színház tagja, aki a vers és prózamondó kategóriában ért el I. helyezést. Őt követék Patek Fanni és Patak Iván, az Erkel iskola tanulói, akik az ének kategóriában értek el I. helyezést.
Az ünnepségen jelen voltak még Rábel Krisztina tankerületi igazgató, Ternyák András, Varga Attila és Vinczek György alpolgármesterek.
© 2008-2023 Kerületi magazinlapok. Minden jog fenntartva.